Podanie
o przyjęcie do klasy pierwszej i drugiej
na rok szkolny 2018/2019
do Prywatnego Technikum Informatycznego
ZAPISZ SIĘ
 
Nazwisko i imię (imiona) ucznia: *

 
Data urodzenia: *

Data w formacie: miesiąc/dzień/rok
 
PESEL ucznia: *

 
Adres zamieszkania ucznia: *

 
Telefon kontaktowy ucznia: *

 
Proszę o przyjęcie mnie do: *


 
Na kierunku technik informatyk najbardziej interesuje mnie: *


 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych w zakresie procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podaję dane dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych. *

     
Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform